ّ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

۵- آموزش SQL Server به زبان ساده ایجاد جدول (Table)

در این آموزش به معرفی یکی از مهمترین اشیاء پایگاه داده که جداول پایگاه داده می باشند می پردازیم. جدول (Table) محلی است که اطلاعات در […]