ّ2020/05/31

۱۰- آموزش SQL Server به زبان ساده انواع داده ها (Data Type) در اس کیو ال سرور

3+ در آموزش مربوط به ایجاد جدول (Table) در اس کیو ال سرور مشاهده کردید که ما برای هر فیلد یک نوع داده (DataType) مشخص کردیم. […]
ّ2020/05/18

۷- آموزش SQL Server به زبان ساده ویرایش ساختار جداول اس کیو ال سرور

1+ در این آموزش به نحوه ویرایش ساختار جداول در SQL Server می پردازیم. یک نکته مهم قبل از شروع آموزش را باید با شما در […]