ّ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

آموزش خاموش کردن سیستم با استفاده از کیبورد در ویندوز ۱۰

ممکن است در مواقعی خاص دسترسی به ماوس به منظور کنترل سیستم کامپیوتری خود نداشته باشید. در این حالت برای خاموش کردن سیستم به ناچار باید […]