ّ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

۱۰- آموزش SQL Server به زبان ساده انواع داده ها (Data Type) در اس کیو ال سرور

در آموزش مربوط به ایجاد جدول (Table) در اس کیو ال سرور مشاهده کردید که ما برای هر فیلد یک نوع داده (DataType) مشخص کردیم. امروز […]