ّ2020/06/16

همه جیز درباره سیم سنتور

0 امروز هم در مورد سیم سنتور با شما صحبت خواهیم کرد.در مورد سیم های سنتور باید عرض کنم که ضخامت مصرفی بستگی به جنس صدا […]
ّ2020/06/10

ویژگی های یک سنتور خوب (درجه ۱،۲،۳ )

+2 برای اینکه یک سنتور خوب را بشناسید باید نکاتی را درباره تهیه یک سنتور خوب بدانید که در ادامه سازی های همه آنچه را که […]