حمایت مالی از سینا آموز

سلام از شما خواهشمندیم که برای یاری کردن سایت و گذاشتن آموزش های بیشتر در سینا آموز و برای آموزش هایی که ما وقت گذاشته ایم درست کرده ایم یک حمایت مالی با مبلغ ۲۰۰۰ تومان به بالا ما را حمایت کنید.

شماره کارت:۵۱۵۳-۷۰۶۳-۹۹۱۷-۶۰۳۷

با تشکر سینا آموز